Barnevelsignelse

Det er frivillig å la et barn bli barnevelsignet i pinsebevegelsen. De fleste blir barnevelsignet og det er vanlig å ha barnevelsignelsen når barnet er noen måneder gammelt.

Denne høytidelige handlingen finner sted i en av menighetens gudstjenester. Familien kommer frem og blir presentert for menigheten. Barnepastoren eller en annen fra menighetens lederskap holder barnet, og sammen med menigheten blir barnet, på en enkel måte, bedt for og velsignet. Tilslutt synger menigheten en velsignelsesbønn over barn og familie.

Alle barn som blir velsignet i Filadelfiakirken mottar en Barnebibel, en trosopplæringsplan og et kort hvor med oversikt over hvilke aktiviteter og tiltak som finnes for barn og familier i kirken. I tillegg får alle en personlig forbeder som følger opp barnet i bønn.

Dato for Barnevelsignelse høsten 2022:
13.november
04.desember

15.januar

19.februar

12.mars

16.april

14.mai

11.juni

Ønsker du barnevelsignelse hos oss? Ta kontakt på microfila@filadelfia.no  .