Jesus hele livet

Sammen med Sentrumkirken Sandnes har vi i Filadelfiakirken utviklet en trosopplæringsplan; Jesus hele livet. Trosopplæringsplanen er en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for de mellom 0-19 år, og hvor målet er: Jesus hele livet. Planen ønsker å skape et samarbeid mellom hjem og kirke for å nå dette felles målet for våre barn og ungdom, og være vår felles plattform for det vi vil formidle til barn og ungdom.

Vi vil sammen gi Jesus til en ny generasjon.
Vi tror på relasjoner over tid.

Planen skal bidra til kjennskap til kristen livstolkning og livsmestring, utfordre til engasjement og deltakelse både i kirke, hverdagsliv og i samfunnet ellers. Vi tror at en systematisk plan vil styrke tilhørigheten til den lokale kirken og at den skal hjelpe barna og de unge å utvikle relasjoner over tid som får betydning for hele livet.
I tillegg vil vi gjennom planen skape en samarbeidsarena for hjem og kirke. Vi vet at hjemmet har ca 3000 timer tilgjengelig med et barn i løpet av et år, kirken har kanskje bare 40. Vi tenker derfor at et samarbeid med hjemmet om trosopplæringen er helt nødvendig.

Trosopplæringsplanen er et forpliktende dokument til ledere, og en ressurs for hjemmet. Den skal skape oversikt i opplæringen og gi verktøy både for foreldre og ledere. Vi ønsker at både foreldre og ledere skal se på seg selv som åndelige ledere for barna.

Vi vet at mange forlater barnetroen når de blir voksne, selv om de er vokst opp i kirker og kristne hjem. Vi vet også at mange som kommer til tro første gang møtte troen gjennom aktivt barne/ungdomsarbeid. Vi vil at våre barn/unge skal få en sunn og slitesterk hverdagstro gjennom en systematisk og pedagogisk trosopplæringsplan. Målet er: Jesus hele livet.

Sammen kan vi; hver leder, hver frivillig, hver foreldre på samme grunnlag jobbe mot et felles mål. Sammen kombinerer vi de to primære instansene som påvirker et barns liv, hjem og kirke, og gjør dem sterke.

Vi ønsker å:
• Knytte barn/unge til ledere som tror på deres potensiale
• Forandre hvordan de ser på verden og sin framtid
• Hjelpe dem å oppleve noe de aldri glemmer
• Hjelpe dem å tro på en himmelsk far som elsker dem betingelsesløst
• Se barn/unge ta valg om å følge Jesus
• Hjelpe dem å tro på hvem de er
• Engasjere dem i misjon og arbeid for noe som er utenfor dem selv

Alle som kommer til Søndagsskolen får en Trosopplæringsplan tilpasset sin aldersgruppe. I tillegg får alle foreldre en plan ved barnevelsignelse.

Har du spørsmål om Trosopplæringsplanen, eller kommer fra en annen kirke og lurer på om dette kan være noe for barnearbeidet i din menighet?
Ta kontakt på post@filadelfia.no.