Barnekirken og Microfila har tatt sommerferie!
Under sommergudstjenestene, hver søndag klokken 11, vil det være tilrettelagt for tegning og enkel lek inne i matsalen. Barna følges av en voksen, og det vil være mulig å følge gudstjenesten via skjerm . Vi ber om en god sommer for deg og dine, og gleder oss til å møtes igjen i august.
Oppstartsdatoer: 

Barnekirke: 21. august

Småbarnstreff; 24.august

Royal Rangers: 29.august

Microfila er barnearbeidet i Filadelfiakirken. Vi tror barnearbeidet er noe av det viktigste vi gjør, og ønsker å legge til rette for at alle barn skal kunne trives og få gode relasjoner som varer. I Microfila tar vi barna på alvor, og gjør vårt beste for å skape en kirke som er attraktiv, morsom, lærerik og på barnas premisser. Vårt største ønske er at barna skal få bli kjent med Jesus, og få en trygg tro allerede fra de er små. Gjennom ulike aktiviteter og arrangementer vil vi bygge relasjoner over tid og en tro som varer hele livet. I menyen finner du mer informasjon om det vi gjør i Microfila.