Barnekirken

Barnekirken er barnas egen gudstjeneste, hver søndag kl.11 i Filadelfiakirken. Her møtes barn fra 0 til 15 år til gudstjeneste med sang, undervisning, lek og morro. De første 20 minuttene er hele menighetsfamilien, fra 0-100 år, sammen opp i den store møtesalen. Sammen slår vi an tonen for det som skal skje videre både for de voksne og for barna. Etterpå går vi sammen til Microfilaområdet, der vi har vår egen gudstjeneste parallelt med de voksnes. Her får du lære om Jesus gjennom lovsang, undervisning og aktiviteter, og du får bli kjent med mange andre barn på din egen alder. Vi gir vårt beste for at Barnekirken skal være ukas høydepunkt, at alle barn blir sett og får vennskap som varer, og en tro som holder livet ut.
Vi starter hver søndag med innsjekk og mingling fra kl.10.30.

Velkommen til Barnekirken!

Microfila Barnekirke har følgende inndeling:

• Vuggeklassen, 0-2 år.
Vuggeklassen samles i Matsalen, rett utenfor Storsalen. Her er det tilrettelagt for de aller minste med leker og matter, vi har en liten samlingsstund, og du kan spise og amme etter behov. I tillegg er gudstjenesten tv-overført, slik at foreldrene kan få den med seg.
• 3 år
• 4 år
• 5 år
• 1. – 4. klasse
• 5. – 7. Klasse
Vi følger skoleåret i inndelingen av grupper. De ulike gruppene møtes både sammen med de andre gruppene til gudstjeneste, og i egne grupper med andakt, lek og moro.
• Ungfila Søndag: for alle fra 8.klasse og oppover.
Ungfila søndag samles hver søndag til undervisning, fellesskap og mye gøy. Se ungfila.no for mer info.

Har du spørsmål om Barnekirken? Ta kontakt med oss!
Barne- og familiepastor (vikar) Liv Synnøve Ølstørn: liv.synnove@filadelfia.no
Barnepastor Laila Austeng: laila@filadelfia.no