Fila familie

Fila Familie er familiearbeidet i Filadelfiakirken. I løpet av året arrangerer vi ulike familiedager der målet er at barn og voksne skal få bli kjent med andre i samme livsfase i kirken, få gode opplevelser sammen og at man sammen som familie skal oppleve kirken som et sted for hele livet. Familiedagene består som regel av en aktivitet, etterfulgt av samlinger hjemme hos ulike familier sammen med andre med barn i samme alder. Følge med på filadelfia.no, på facebook og i infomailen om hva som skjer!